Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Kodeks Postępowania

Kodeks Postępowania na rzecz ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym w turystyce to międzynarodowe narzędzie, promujące społeczną odpowiedzialność biznesu w przeciwdziałaniu wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w turystyce.

Więcej

Materiały

Ulotka o Kodeksie Postępowania

Ulotka przybliża ideę Kodeksu Postępowania na rzecz ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym w turystyce. Firmy lub organizacje przystępujące do Kodeku zobowiązują się do przestrzegania 6 kryteriów postępowania, których naczelną zasadą jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom. W Polsce rolę lokalnego przedstawiciela Kodeksu pełni Fundacja Dzieci Niczyje.

Pobierz ulotkę

 

 

Komercyjne wykorzystywanie seksualne dzieci

Broszura organizacji ECPAT International, zaadaptowana przez Fundację Dzieci Niczyje, zawiera odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące wykorzystywania seksualnego w celach komercyjnych – Jakie są formy komercyjnego wykorzystywania seksualnego dzieci? Kto wykorzystuje seksualnie dzieci? Jakie działania są podejmowane w celu zwalczania problemu? Broszura zawiera również polskie regulacje prawne dotyczące tego zjawiska.

Pobierz broszurę

 

Przeciwdziałanie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w turystyce

Publikacja stanowi kompendium informacji o problemie turystyki seksualnej, jednej z możliwych form komercyjnego wykorzystywania seksualnego dzieci. Przybliża światowe trendy w turystyce seksualnej, sylwetki sprawców i ofiar oraz metody przeciwdziałania temu procederowi. Autorzy broszury próbują również odpowiedzieć na pytanie czy rozwój turystyki ma związek z prawami dziecka i ochroną dzieci przed krzywdzeniem.

Broszura jest adaptacją publikacji wydanej przez organizację ECPAT International.

Pobierz broszurę

Plakat kampanii "Nie odwracaj wzroku!"

Plakat powstał w ramach projektu „Nie odwracaj wzroku – bądź świadomy i reaguj na wykorzystywanie seksualne dzieci w turystyce!”, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży poprzez wzmocnienie działań prewencyjnych w oparciu o interdyscyplinarną współpracę administracji rządowej, organizacji pozarządowych i zaangażowanych społecznie firm z branży turystycznej. Plakat jest częścią kampanii informacyjno-edukacyjnej przeciwko wykorzystywaniu seksualnemu dzieci podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w Brazylii.

Pobierz plakat