Change language English Polski

 

Kodeks Post?powania

Kodeks Post?powania na rzecz ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym w turystyce to mi?dzynarodowe narz?dzie, promuj?ce spo?eczn? odpowiedzialno?? biznesu w przeciwdzia?aniu wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w turystyce.

Wi?cej

Kontakt

Kodeks Post?powania

Fundacja Dzieci Niczyje

ul. Katowicka 31

03-932 Warszawa

tel.: 22 616 02 68

kodeks@fdn.pl